+420 702 070 699
Menu

Průmyslové podlahy

Každý rok jsou zhotoveny milióny metrů čtverečních pancéřových průmyslových podlah vyztužených ocelovými drátky, vzniká drátkobeton. Běžné denní výkony přesahují plochu 2 000 m2 za den. Tyto betonové desky jsou plně nesené elastickým podložím.

více o podlahách

od začátku do konce

příběh betonové podlahy

Přednosti drátkobetonové podlahy

Použití ocelových vláken podstatně zvyšuje únosnost a odolnost proti nárazu a opotřebení, je podstatně minimalizováno vyštipování betonu, neboť ocelová vlákna jsou rozptýlena v celé tloušťce betonové desky. U drátkobetonu odpadá náročná příprava armování, což investorův zkracuje realizační časy. V potaz je také nutno brát často sledovanou tvorbu trhlin u betonových podlah s klasickou výztuží.

Na rozdíl od běžného betonu má drátkobeton schopnost odolávat tahovému napětí v ohybu i po vzniku první mikrotrhliny. Tato pevnost, která je běžně nižší než pevnost při vzniku první mikrotrhliny, je velmi důležitá a závisí na typu a dávkování ocelových drátků. Ocelové drátky v dostatečném množství náhodně rozptýlená ve struktuře betonu mění křehký beton na houževnatý drátkobeton s kvaziplastickými charakteristikami chování po vzniku trhlin. Nelze proto zanedbat rozdíl mezi chováním konstrukcí se strukturou betonu vyztuženého vlákny a chováním konstrukcí z prostého nebo železového betonu.

Jak vyztužit drátkobeton

Drátkobetonové průřezy lze rovněž vyztužovat prutovou betonářskou výztuží a dále tak zlepšovat vlastnosti betonových konstrukcí. Pancéřová průmyslová podlahy z drátkobetonu je optimální řešení průmyslové podlahy.

Výhody systému drátkobetonové průmyslové podlahy

Certifikáty