+420 702 070 699
Menu

Hydroizolace

Má vysokou chemickou odolnost, výborné mechanické vlastnosti, rozměrovou stabilitu, ochrana proti střednímu radonovému riziku a odolnost proti tepelné degradaci.

Pokládka probíhá většinou kontinuálně s litím betonové směsi. Vždy je mezi podkladní vrstvu a vrstvu nové podlahy vkládaná ochranná geotextílie, aby nedošlo k mechanickému poškození izolace.

HDPE

  • Zkratkou HDPE se označuje polyetylen s vysokou hustotou
  • Slouží jako ochrana proti vlhkosti, prachu a mechanickému poškození.

PVC

  • vyrobena z polyvinylchloridu na bázi měkčeného PVC
  • fólie má výbornou chemickou odolnost
  • fólie vytváří protiradonovou bariéru

 

Ochranná geotextilie

Slouží k ochranně hydroizolační vrstvy před jejím poškozením např. od zeminy, distančních podložek atd.